Công trình Ngân hàng Bản Việt Hưng Yên
04/29/2023
Biển hiệu mặt tiền (bảng hộp đèn P7) Hệ khung & Led Biển hiệu hộp đèn P7 – Hệ khung xương sắt hộp 25x25x1,2 mm mạ kẽm, hàn liên kết tạo hình, sơn chống rỉ [...]
Công trình biển hiệu tại Bến xe Vĩnh Niệm
04/29/2023
Bảng điện tử 3 mầu P10 – Hệ khung xương sắt hộp 25x25x1,2 mm mạ kẽm, hàn liên kết tạo hình, sơn chống rỉ mối hàn đảm bảo khung xương không ôxi hóa. cạnh ốp [...]
Công trình trung tâm Tiếng Anh Wings Up
04/29/2023
Biển Hiệu chính – Hệ khung xương sắt hộp 25x50x1,2 mm mạ kẽm, hàn liên kết tạo hình, sơn chống rỉ mối hàn đảm bảo khung xương không ôxi hóa. – Nền biển alumech mầu [...]
Công trình biển bảo hiểm AIA Hùng Vương
04/29/2023
Nền Biển – Hệ khung xương sắt hộp 25x50x1,2 mm mạ kẽm, hàn liên kết tạo hình, sơn chống rỉ mối hàn đảm bảo khung xương không ôxi hóa. – Nền biển alumech ngoài trời [...]